Rzeki

Płoć.

Płocie w wodach płynących przepadają za zanętami wyraźnie pracującymi i smużącymi. Dobrze przygotowana zanęta musi w całości dotrzeć do dna i tam stopniowo uwalniać cząstki zanęty, które przemieszcając się po dnie lub tuż nad nim nęcą płocie. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy wrzucona zaneta nie pracuje lub zbyt szybko wymyje się z łowiska. Proponowana przez nas zanęta skuteczna jest na wszystkie bytujące w rzekach ryby przy czym poprzez nadanie jej specyficznej konsystencji skuteczna jest szczególnie na płocie.

1kg Platinum Rzeka

1kg Platinum Płoć duża

150g Pieczywa czerwonego

0,5 kg Glinki River extra

8kg glina

Celowo nie narzucamy określonego składu glin, gdyż we wszystkich przypadkach polecamy łączyć Glinę Rzeczną z Gliną Argile, lub stosować tylko tę pierwszą. To jaką glinę użyjemy uwarunkowane będzie uciągiem, ukształtowaniem dna a co z tym się wiąże szybkością przeplywu wody przy dnie.

W przypadku łowienia płoci szczególnie ważne jest to by w łowisku cały czas coś się działo, stąd jeśli nie planujemy częstego donęcania powinniśmy zadbać o to by kule rozmywały się w różnym czasie. Można to uzyskać poprzez  nawilżenie zanęty w różnym stopniu lub zastosowanie glin o odmiennej mocy wiążącej do poszczególnych kul. Duzym ułatwieniem może być zastosowanie preparatów klejących takich jak bentonit lub coller. Należy się kierować zasadą że im mnjej dowilżona zanęta tym pracuje szybciej i łatwiej się wymywa oraz im więcej gliny Argile tym kule także szybciej się rozkładają.

Na zawody musimy przygotować min. 8kg gliny na 2 kg zanety a w przypadku bardzo dużych uciągów jeszcze dociążyć żwirem.

O rodzaju i ilości robaków decyduje określone łowisko. Stosuje się białe robaki, kolorowe robaki, pinkę i jokersa. Białe i kolorowe robaki należy stosować jedynie na duże płocie lub w łowiskach gdzie obok płoci jest sporo krąpi, jazi lub kleni.

Podana mieszanka i sposób jej podania równie skuteczne będą także na krąpie, płocie, jazie i klenie.

Krąp.

Krąpie jako żarłoczne ryby zazwyczaj najlepiej reagują na dużą ilość treściwej zanęty i robactwa. My proponujemy następującą mieszankę:

2kg Extreme Leszcz Rzeka

1kg Platinum Rzeka

1kg Platinum Ploć, Krąp, Leszcz

200g żólte pieczywo

200g czerwone pieczywo

1 Łyżeczka sweet magic użyta do nawilżenia zanęty

8 kg gliny

Wyżej podany skład tworzy mieszankę mało pracującą, niezwykle mocno wiążącą, która odpowiednio dociążona wyściela się powoli na dnie tworząc swoisty stół pełny smakołyków dla krąpi. Kluczowe jest dobranie takiej konsystencji i glin by w zależności od łowiska kule stopniowo się rozmywały. Zanęta sama z siebie bardzo wiąże kule zanętowe stąd na niewielkie uciągi do 10g należy stosować połączenie 4kg Gliny Argile i 4kg Gliny rzecznej. Jeśli chodzi o zasadę tworzenia kul o różnej spoistości jest ona taka sama we wszystkich sytuacjach, czyli tworzy się je regulując wilgotność, rodzaj gliny i ewentualna ilość dodanego kleju. Do tworzenia najbardziej spoistych kul ze względu na dużą ilość zanęty zaleca się ewentualne stosowanie gumy arabskiej plus niewielką ilość bentonitu. Na duże uciągi lub głębokie łowiska mieszankę tę należy dodatkowo dociążyć 2-3 kg żwiru obtoczonego w bentonicie, oraz przetrzeć na grubym sicie razem z gliną.

Rodzaj i ilość robactwa determinowane są przez wielkość i ilość ryb. Na duże krąpie najlepsze będą parzone duże robaki, kastery, cięte gnojaki, natomiast na niewielkie ryby najlepiej sprawdzi się pinka i jokers.

W sytuacji malej ilości krąpia lub jego słabego żerowania zdecydowanie lepsze rezultaty przyniesie receptura ‘Płoć” !

Leszcz.

Rzeczna zanęta leszczowa powinna być ciężka, słodka, treściwa i zazwyczaj w jasnych odcieniach. Leszcze nie preferuja tak jak inne gatunki zanęt pracujących lecz takie, które wyściełają na dnie dywan pełen „smakołyków”  w tym także robactwa. Nasza ulubiona na takie łowiska zanęta przedstawia się następująco:

1,5kg Extreme Leszcz Rzeka

1,5kg Platinum Leszcz

150g żółte pieczywo

9-10kg gliny osolodzonej łyżeczką sweet magic

Opakowanie żółtego barwnika dodane przed przetarciem gliny przez sito.

Sposób podania można uznać za analogiczny jak przedstawiony wyżej przy opisywaniu receptury krąpiowej, przy czym już na uciągi powyżej 10g zaleca się przecieranie gliny z zanętą. Zaleca się także podzielenie zanęty na 3 porcje i do każdej dodanie po 3 kg gliny o różnej spoistości w celu rozłożenia się kul w różnym czasie. Rzeczna zanęta leszczowa musi być wyraźnie domoczona by nie odpływała z łowiska stąd jej konsystencję i szybkość rozkładu kul nalezy regulować gliną. np.

1 kg zanęty + 2kg G. Argile i 1kg G. Recznej

1 kg zanęty + 2kg G. Rzecznej i 1kg G. Argile

1 kg zanęty + 3 kg G. Rzecznej

Stworzenie takich 3 mieszanek pozwoli mimo tego samego mocnego nawilżenia zanęty na rozkład kul w różnym czasie. Na duże uciągi dodatkowo należy uzupełnić je o 1 kg żwiru do każdej z konsystencji. Na bardzo duże uciągi zanętę należy nawilżyć melasą i część kul dokleić bentonitem.

Dodatek żółtego barwnika ma za zadanie wydzielanie jasnej smugi bardzo lubianej przez leszcze.

Nie będzie niczym odkrywczym jeśli z robactwa zaproponujemy cięte gnojaki, kastery i jokersa, w mniejszej ilości kolorowe parzone robaki. Rodzaj i ilość zastosowanego robactwa zależy oczywiście od wielkości i ilości ryb.

Proponowana ilość zanęty będzie odpowiednia jedynie w pełni sezonu, w innych okresach lub w mniej rybnych łowiskach ilość zanęty należy znacząco ograniczyć!

Duże ryby (Leszcze, Krąpie, Brzany, Jazie, Klenie).

Na duże rzeczne ryby zaproponujemy jedynie grubszą mieszankę, gdyż sam sposób podania zanęty powinien być analogiczny do receptury Leszczowej, podobnie jak robactwo. Optymalny skład na duże rzeczne ryby naszym zdaniem to:

2 kg Platinum Rzeka

2 kg Platinum Big Fish

8 kg gliny + jedna łyżeczka sweet magic.

2-3 kg żwiru

Należy zaznaczyć, że jest to mieszanka na pełnię sezonu, kiedy to ryby intensywnie pobierają pokarm i wówczas preferują bardzo grube zanęty. W innych okresach nie zalecamy stosowania tej mieszanki lub jej ewentualne znaczne zubożenie gliną poprzez zmniejszenie ilości zanęty.

 

Zbigniew Milewski

Kacper Górecki

Copyright © 2016 sklep.gorek-gliny.pl
QuickCart - Projekt strony internetowej Studio DEOS
Produkt dodany do koszyka